Lösningar i fokus

Klarspråk arbetar med lösningsfokuserad juridik för privatpersoner och företag.

Vi ser kritiskt på vår egen bransch och verkar för att förändra det traditionella arbetssättet där juristen hanterar tvisten och förser klienten med den information som juristen anser att klienten behöver. 

Klarspråk arbetar med ett modernt och nytt arbetssätt.

Det innebär bland annat att vi alltid erbjuder möten med alla inblandade parter för att på ett avslappnat vis låta alla parter berätta om sin upplevelse av ärendet. Hjälp till muntlig kommunikation mellan parterna ökar möjligheten till att finna lösningar. Skriftliga ordväxlingar mellan ombud ökar oftast avstånden mellan parterna och försvårar möjligheten att nå en hållbar lösning.

Vår övertygelse är att våra kunder vill ta ansvar för att hitta lösningar.

Lösningar istället för att söka konflikt och hamna i långa och utdragna processer i domstol. För oss är det viktigt att våra kunder förstår och är insatta i sina ärenden, det är trots allt så att det är ni som kunder som ska känna att ni fått den hjälp ni behövt samt att lösningen är en hållbar lösning för just er. Vi finns där hela tiden och hjälper er med ert ärende.


<< Tillbaka