Våga Varna

Onsdag 25 maj 2016

En grundläggande idé inom svensk arbetsrätt är att en arbetstagare ska få en "andra chans" om den agerat på ett felaktigt sätt i sin tjänstgöring. Detta gäller inte vid grövre fall utan vid fel som endast vid upprepning kan leda till uppsägning.

 

För att en arbetstagare verkligen ska få chansen att inse att ett beteende är felaktigt och att det kan leda till en uppsägning om det upprepas ställs det krav på arbetsgivare att dels berätta för arbetstagaren vilket beteende som är felaktigt och dels tydliggöra för arbetstagaren att om det upprepas kan det leda till en uppsägning.

 

Det nyssnämnda är vad som i branschen brukar kallas för en LAS-varning (varning enligt anställningsskyddslagen) och låter nog för de flesta som en rättvis åtgärd för att en arbetstagare ska få chansen att rädda sitt jobb.

 

Min erfarenhet är dock att det varnas mycket sällan i Sverige. I nio fall av tio av de ärenden som jag har varit inblandad i har arbetstagaren inte fått en varning trots att arbetsgivaren oftast har en rad med klagomål att framföra och som även i många fall sträcker sig långt tillbaka i tiden.

 

I majoriteten av nämnda fall som jag har haft har inte arbetstagaren varken fullt ut förstått arbetsgivarens missnöje och/eller förstått att deras beteende kan få dem att förlora sitt jobb. Men vid detta skedde är arbetsgivaren så trött på arbetstagaren varför hotet inte blir en varning utan en uppsägning och det oavsett om det finns en tillräcklig juridisk grund eller inte. Arbetsgivarna resonerar oftast i detta läge att personen ska bort till vilket pris som helst. En inställning som i och för sig är förståelig och som hade varit förenlig med anställningsskyddlagen om en varning getts vid tidigare tillfällen då en arbetsgivare typiskt sett inte ska behöva stå ut med upprepad misskötsamhet.

 

Det vill säga hade arbetsgivaren varnat hade antingen arbetstagaren blivit skötsam alternativt hade arbetsgivaren kunnat säga upp arbetstagaren utan att behöva lägga ut pengar på vare sig jurister eller på utköp. Jag vill även påstå att om chefer undviker att varna när de borde har de själva inte gjort sitt jobb vilket är ett fel som kan bli mycket kostsamt för deras arbetsgivare.

 

Så varför är många arbetsgivare ovilliga att varna sina arbetstagare och på det sättet antingen få en bättre presterande arbetstagare alternativt skaffa sig underlag att kunna säga upp utan att det ska behöva bli en kostsam historia?

 

Jag tror att det handlar om rädslan att våga tala klarspråk. Många chefer tror att om de påpekar ett fel som en arbetstagare gör så kommer det att såra arbetstagaren tillräckligt mycket för att de varken ska ta till sig av det de säger och/eller bli illojal. Dessa chefer är säkert medvetna om att det inte behöver bli så men bara risken att det blir så gör att chefen avstår.

 

Men det som en chef glömmer när den resonerar så är att inte agera/varna även får konsekvenser. Konsekvenser som att arbetstagaren med största sannolikhet kommer att fortsätta att göra fel och när en arbetstagare gör fel så uppmärksammas det av andra i personalgruppen som kommer att störa sig på det och börja ifrågasätta chefens ledarskap. Konsekvenserna av det kan bli att de icke felande arbetstagarna letar sig vidare till arbetsplatser som de upplever som mer professionella vilket tillslut kan innebära att kvar blir endast de felande arbetstagarna. Någon gång då och då kommer chefen troligtvis tröttna på vissa arbetstagares felande men då är redan skadan skedd plus att bolaget med stor sannolikhet kommer att behöva betala för ett dyrt utköp.

 

Sammanfattningsvis är det i vart fall för mig uppenbart att arbetsgivare som vågar varna arbetstagare är till gagn för både dem själva som för arbetstagaren. Dock vill jag flagga för att det är av stor vikt att varningen framförs på ett väl genomtänkt sätt. Arbetstagaren måste verkligen få chansen att förstå vilket beteende den ska förändra, hur den går till väga för att förändra sig (ibland behövs coachning eller andra åtgärder) och att om förändring inte sker riskerar den att bli uppsagd.

 

Görs det nämnda finns alla möjligheter att arbetstagaren kommer att både förbättra sig och att fortsätta vara en lojal medarbetare, säkerligen till och med en lojalare sådan. Tips på hur en varning ges på ett genomtänkt sätt kommer i kommande blogginlägg ifrån oss på Klarspråk.